Vi är

Varje generation måste vinnas, tränas och sändas! Varje generation har sin prägel och sina utmaningar. Vi vill inte bara vara en del av den generationen utan också påverka den. Vi vill vara med och ta ansvar för nästa generation ska hitta fram till en levande relation med Jesus och fullborda de planer och tankar Han har för dem och för vårt land! 

 Andreas 2a-250px.jpg

Andreas Junaeus, pastor med ansvar för den unga generationen

Pionjäranda

Pionjäranda

En ny generation behöver resa sig upp som inte tänker på vad jag kan få utan vad jag kan ge! En generation som är präglade av en pionjäranda. Som brinner för Guds sak och inte backar för att arbeta och be för Guds rikes utbredande. En generation som längtar efter att bli ett svar på Jesu bön om arbetare till skörden!

Lärjungaskap

Lärjungaskap

Missionsbefallningen handlar om att vinna människor men också att träna människor. Vi vill träna nästa generation till att bli vår tids gudsmän och gudskvinnor. De ska veta vilka de är i Kristus och kunna använda de resurser Herren gett för att nå ut och betjäna sin generation.

Gudsrikeskultur

Gudsrikeskultur

Jesus sa att vi skulle vara i världen men inte av den. Vi vill vara med och resa upp Guds tanke med vänskap, äktenskap och familj. Vi vill återvinna det heliga, respekten, tacksamheten och vara med att ta ansvar i samhället.

Bibeltro

Bibeltro

Vi tror att Bibeln är Guds ord och vägledning för våra liv! Allt du behöver veta som har med livets viktigaste områden finns att hämta där. Genom sitt ord vill också Gud tala personligt till dig i ditt eget böneliv. Det är Bibeln som beskriver vad ett kristet liv egentligen är och handlar om.